Reial Decret-Llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Punts destacats

 El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret-Llei pel qual es prenen certes mesures de caire econòmic, amb el propòsit d’ajudar la nostra economia a superar la actual crisis financera i dotar-la de fonament per una posterior recuperació econòmica. Els principals trets són els següents: 

(i) Mobilització de recursos econòmics. 

 S’ha aprovat la major mobilització de recursos econòmics de la història democràtica a Espanya, amb un import de dos-cents milions d’euros (€200.000.000.-), que representen, aproximadament, un 20% del PIB. Es destinaran a protegir les famílies, empreses, autònoms i treballadors. 

(ii) Es garanteixen els serveis de subministrament bàsics. 

Es garanteix els serveis d’energia, aigua i telecomunicacions per famílies vulnerables. 

(iii) Moratòria pels deutors hipotecaris. 

S’aprova una mesura important per garantir el dret a l’habitatge per persones amb dificultats, preveient una moratòria del pagament de les quotes del préstecs hipotecaris. 

(iv) Mesures de caràcter laboral. 

 S`han aprovat una sèrie de mesures per protegir el mercat de treball, destacant les següents: 

  • Els treballadors assalariats podran adaptar o reduir la seva jornada laboral per fer front a les necessitats de conciliació i cura de familiars amb dependència. 
  • S’estableix el treball com a mesura de flexibilitat laboral, si les circumstàncies ho permeten. 
  • Se simplifiquen i flexibilitzen els procediments d’ajustos temporals de la plantilla (ERTES). Els ERTES causats per la crisi del COVID-19 tindran la consideració de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva per l’atur, tot i no complir amb els requisits de cotització exigits per la normativa laboral. 
  • El cobrament de la prestació contributiva per l’atur als ERTES no computarà a efectes de cobrament d’una posterior prestació per l’atur. 
  • S’exonera als empresaris de l’aportació de la quota empresarial de la Seguretat Social a tots els ERTES autoritzats. 
  • Es flexibilitza el cessament de l’activitat pels autònoms i es facilita el cobrament de la prestació en casos de dificultat. 

(v) Mesures per mitigar els problemes de liquides de les empreses. 

L’Estat serà garant d’operacions creditícies. Es crea una línia d’avals i garanties públiques per les empreses per valor de cent milions d’euros (€1000.000.000.-), el que permetrà una mobilització entre cent cinquanta mil (€150.000.000.-) i dos-cents milions d’euros (€200.000.000.-). 

S’aprova una línia d’avals addicional per empreses exportadores de dos-mil (2.000.000.000) milions d’euros, amb especial afavoriment a les PIMES i mitjanes empreses. 

Per ajudar les empreses contractistes amb l’Administració, s’estableix un règim extraordinari de suspensió dels contractes públics, ampliant terminis i compensant salaris, amb la finalitat d’evitar resolucions contractuals i pèrdues de llocs de treball. 

Mitjançant aquesta nota d’urgència facilitem una visió general i genèrica d’aquest important Reial Decret que, per la seva profunditat i extensió, anirem desenvolupant amb alertes que a anirem enviant al llarg del dia d’avui. 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. 

Salutacions cordials, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Voleu compartir aquest contingut?

Compartir a Facebook
Compartir a Twitter
Compartir a Linkedin
Enviar per correu
Enviar per Whatsapp
Enviar per Telegram