Pàgines web i protecció de dades

La duríssima crisi sanitària que tristament estem patint ha obligat moltes empreses i negocis a centrar tots els seus esforços en l’ús dels canals de venda online, com a únic recurs per poder atendre i prestar servei als seus clients.

Hem de ser conscients que la venda online, a l’igual que la tradicional, comporta l’aplicació de normes concretes d’obligat compliment, entre les quals destaquem, per la seva importància i difusió, les relatives a la protecció de dades.

El principi bàsic és que tota empresa que presti serveis online i tracti dades de persones físiques, ha d’adaptar el contingut i la informació de la seva pàgina web al Reglament General de Protecció de Dades.

A continuació, relacionem els aspectes més importants que hem de tenir en compte per tenir les nostres webs adaptades a l’esmentada legislació:

  • (i) La necessitat d’obtenir el consentiment del client. Les empreses que tractin dades dels seus clients, hauran de disposar del previ consentiment dels mateixos per tractar les seves dades. Per tant, és important dotar les pàgines web, en obtenir les dades dels clients, del mecanisme pertinent per obtenir el consentiment dels mateixos, consentiment que ha de ser exprés, específic i verificable.
  • (ii) Tota pàgina web ha de mostrar i informar, de forma clara i transparent, les dades legals de l’empresa, les polítiques de privacitat, els drets de l’usuari i l’ús que es pretén de les dades personals facilitades.
  • (iii) Els avisos de cookies.

És important que les empreses revisin o adaptin, en el se cas, el contingut de les seves pàgines web, no només als efectes de complir amb la norma, sinó també per evitar incórrer en sancions (que poden arribar als 20.000.000 d’euros o a un 4% de la facturació, per infracció en el compliment de la mateixa).

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment.

Salutacions cordials,

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS

Voleu compartir aquest contingut?

Share on facebook
Compartir a Facebook
Share on twitter
Compartir a Twitter
Share on linkedin
Compartir a Linkedin
Share on email
Enviar per correu
Share on whatsapp
Enviar per Whatsapp
Share on telegram
Enviar per Telegram